Turvapaikanhakijoiden tuki ry (Tutu) syntyi vapaaehtoisten verkostosta syksyllä 2015, kun vastaanottokeskuksissa kaivattiin järjestäytynyttä toimijaa. Yhdistys saatiin rekisteriin helmikuussa. Toiminnasta vastaa yhdistyksen hallitus.

 

Pyrimme olemaan mahdollisimman avoin ja läpinäkyvä yhdistys, jossa valta ja vastuu jaetaan. Toimimme tarvelähtöisesti ja olemme aina avoimia uusille ideoille ja toimintatavoille.

 

Tutun vapaaehtoiset toimivat yhdistyksen laatimien vapaaehtoisten ohjeiden mukaisesti. Aiempaa kokemusta tai koulutusta ei tarvita, vaan vapaaehtoiset perehdytetään tehtäviinsä käytännössä. Emme vaadi viikottaista sitoutumista. Mukaan voi tulla omien aikataulujen ja resurssien puitteissa. Vapaaehtoisena toimiminen ei edellytä yhdistyksen jäsenyyttä. On tärkeää, että vapaaehtoiset jaksavat tehtävissään ja yhdistys tukee vapaaehtoisiaan osana toimintaansa. Yhdistyksen vastuuhenkilöihin voi aina olla yhteydessä. Paikallisryhmissä lähimmät vastuuhenkilöt ovat ryhmän vastaavia.

Yhdistyksen toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla sekä apurahoilla. Säännöt mahdollistavat myös lahjoitusten vastaanottamisen.