Stödföreningen för asylsökande rf - Tutu organiserar klädinsamlingar och integrerande verksamhet för asylsökande. Vi samarbetar med Helsingfors stads mottagningscentraler, församlingar och organisationer som ordnar insamlingar.
Utöver mottagningscentraler är vi verksamma i Vik i församlingens utrymmen där vi tar emot, sorterar och delar ut donationer vidare till mottagningscentraler.
Föreningens verksamhet styrs av föreningens styrelse.